KALO POTHI - New Nepali Movie Exclusive Trailer 2017/2073 Ft. Khadka Raj Nepali, Sukra Raj Rokaya

Director: Min Bahadur Bham Screenplay: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah Story: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah, Santosh Bhattar...

Director: Min Bahadur Bham
Screenplay: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah
Story: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah, Santosh Bhattarai, Kushang Rai
Producers: Anna Katchko, Tsering Rhitar Sherpa, Min Bahadur Bham, Debaki Rai, Catherine Dussart, Anup Thapa
Line Producers: Hom Raj Bham, Upendra Bahadur Shahi
Director of Photography: Aziz Zhambakiyev
Music: Jason Kunwar
Singer: Ani Choying Drolma
Editors: Nimesh Shrestha, Aziz Zhambakiyev
Sound Designer: Bipin Sthapit
Production Designer: Suman Nidhi Sharma
Art Director: Menuka Rai
Costume Designers: Nanda Keshar Bham, Tara Khatri
Casting Director: Hira Bijul;i Nepali
Acting Coach: Pravin Khatiwada
Make - Up Artist: Nima Lama
Production Unit Manager: Dipesh Bhandari
Production Managers: Rajesh Prashad Khatri, Akki Thekpa
Script Analyzing Team: Anna Katchko, Kiran Pokharel, Suraj Poudel, Pawan Adhikari, Hira Bijuli Nepali, Suman Nidhi Sharma, Sujit Bidari and Tsering Choden Lama
Direction Team: Kiran Pokharel, Kiran Shrestha, Imanuel Bikram Shah
Music for Trailer and TV Ad: Sangam Panta]