"समर लभ" मा बलिउड नायिका | समर लभ पढेर रोए ‘साया’-‘अतित’ | Nepali Film Summer Love - Subin Bhattarai

"समर लभ" मा बलिउड नायिका | समर लभ पढेर रोए ‘साया’-‘अतित’ | Nepali Film Summer Love - Subin Bhattarai