PARIKALPANA Part 5 | Nepali Geeti Full Movie 2017/2073 | Janataranga Multimedia

Janataranga Multimedia Presents's PARIKALPANA Part 5 Artist: Mohan Ghishing, Suprima Sunuwar, Chhalinge Kanchha. Camera: Uddav/Sunil Shing Post Production: Koche Multimedia Edit: Prem Sharma Paudel Lyrics: Mohan Ghishing/ Late. Laureate Poet Laxmi P Devkota Music: Balaram Samal, Ramesh, Ashok Rai Vocal: Tek Bahadur Balampaki, Balaram Samal, Babita Pakharin Story/Direction: Mohan Ghishing

Janataranga Multimedia Presents's
PARIKALPANA Part 5
Artist: Mohan Ghishing, Suprima Sunuwar, Chhalinge Kanchha.
Camera: Uddav/Sunil Shing
Post Production: Koche Multimedia
Edit: Prem Sharma Paudel
Lyrics: Mohan Ghishing/ Late. Laureate Poet Laxmi P Devkota
Music: Balaram Samal, Ramesh, Ashok Rai
Vocal: Tek Bahadur Balampaki, Balaram Samal, Babita Pakharin
Story/Direction: Mohan Ghishing